Talep tahsili

Hala ödenmemiş alacaklarınız var ve müşteri kati suretle ödememekte mi? Bu durumda neden bir avukat görevlendirilmelidir? Bilhassa küçük işyerleri ödenmemiş faturaların çoğalmasıyla mali açıdan kritik bir duruma gelebilmekte. Gelsenkirchen’de mukim olan Avukat Çelebi tecrübe hazinesi dolayısıyla talep tahsili ve inkasso konularındaki alanlara çok iyi hakimdir. Buna istinaden de kurallara uygun bir şekilde haklarınıza ve taleplerinize ulaşmanızı sağlayabilmekte!

İnkasso / talep tahsili durumlarında bir avukat ile neden irtibata geçmelisiniz

Kendi başınıza talep tahsili etmenize karşın bir avukat aracılığıyla talebinize ulaşmanın başarı oranı tecrübelere dayanarak daha yüksek olduğu aşikardır. Yanınızda Avukat Çelebi olduğu taktirde sadece talep tahsili konusunda tecrübeli bir partnerinizin olması ile kalmaz ödeme ilamında da işlemlere ilişkin sürekli güncellenirsiniz. Tüm ödeme ilamları sizin şahsi ihtiyaçlarınıza uygun uyarlanmaktadır.

Avukat üzerinden talep tahsili – Sizin için daha az iş!

Serbest meslek sahibi girişimciler Bay Avukat Çelebi’nin sadece tecrübe hazinesinden değil iş yükünün hafifletilmesini sağlamasından da faydalanırlar. Talebin tahsil edilmesinden borçlu ile irtibata geçmeye kadar herşey tamamen avukat tarafından üstlenilir ve bu durumda siz de işyerindeki işlerinize tekrar yoğunlaşabilirsiniz. Borçluların kendilerinin de mali yönden çarpık bir duruma gelmiş olması ile de karşılaşılabiliniyor. Böylesi durumda Bay Avukat Çelebi taksitle ödeme anlaşmaları gerçekleştirmeyi gayelemektedir ki neticede hakkınız olan taleplerinizi herşeye rağmen alabilesiniz. Lakin çoğu kez borçlular zorlanmadan faturaları karşılayabilecek durumdayken garip bir şekilde ödememekte ısrar etmekteler.

Talebin Avukat Çelebi tarafından tahsil edilmesindeki diğer getiriler

Geçtiğimiz seneler salt inkasso şirketleri tarafından postalanan ödeme ihtarlarının daha az başarılı olduğunu göstermiştir bizlere. Bunun sebebleri çok çeşitli olabiliyor. Borçlular ya böylesi işlem süreçlerine aşina ve genelde başkaca ödeme ihtarlarının takriben geleceğini yada inkasso şirketlerinin başkaca tedbirler almadığını bilmekte. Borçlular her iki itibariyle de mevzudan paçayı sıyırabilmek için zaman kazanmakta. Doğrudan bir avukat üzerinden ödeme ihtarı – örneğin Bay Avukat Çelebi aracılığıyla– olası avukat ve mahkeme masraflarının çoğunlukla ödeme ihtarı yapılmış olan ödenmemiş fatura miktarının çok üzerinde olmasıyla genellikle daha ciddiye alınmakta. Talep tahsili ile tutarlılıkla alacakların ödenmesinden kaynaklı tatmin olma amaçlanmaktadır: Sizin hakkınız.

 
clbi-glkn 2022-05-26 wid-83 drtm-bns 2022-05-26