Hukuk Alanları

Sivil Şahıslar & İşletme/ciler için

Bu sayfada hukuki danışmanlık ile ilgili Hukuk Bürosu Çelebi, Bay Avukat G. Çelebi tarafından sunulan tüm hizmetlere erişebilirsiniz.

Hukuk bürosu asıl ağırlığı sivil şahıslara ve işletmecilere / işletmelere yani aile tarafından işletilen işyerlerine, perakende ticaret işletmelerine ve LimitedŞirket’lere danışmanlık ve temsillik hizmetleri vermeye koymaktadır.

Medeni Hukuk

Hukuk kavramı çoğu zaman ‚Özel Hukuk‘ ile anlamdaş olarak kullanılmakta ve iş hukuku, trafik hukuku veya kira hukuku gibi birçok hukuk alanlarını kapsamaktadır. Buradan medeni hukuk ile ilgili daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Sözleşme Hukuku

Pratikte sözleşmeler ile sürekli işimiz olur. İşletmeci olarak bir işyerinde bilhassa bu tür sözleşmelerin ayrıntılı anlatımı ve düzenlemesiyle uğraşmanız gerekmektedir. Bu konularda Avukat Çelebi size severek yardımcı olur. Buradan sözleşme hukuku konularına dair başkaca bilgiler edinebilirsiniz.

İş Hukuku

Bay Çelebi gibi avukatların iş hukukunda üstlendikleri en önemli görevler bilhassa iş sözleşmeleri daha doğrusu bunların incelenmesi / düzenlenmesi ve de ihtar ve fesih etme gibi işlemlerdir. İş hukuku ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayınız.

Kira Hukuku

Kira hukuku konut alanı kira hukukunu aynı zamanda da ticari kira hukukunu kapsamaktadır. Bilhassa sonuncusu yani ticari mekanların kirası söz konusu olduğunda işletmeciler için ehemmiyet taşır. Buradan kira hukuku ile ilgili daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Ceza Hukuku

Kısmen çok hassas olabileceğimiz cezalar (örneğin birkaç yıllık hapis cezası) dolayısıyla ceza hukuku mevzuatlarında bir avukat görevlendirmek çok ehemmiyetlidir! Ceza hukukuna ilişkin daha fazla bilgi için burayı okuyunuz.

Eser Sözleşmesi Hukuku

Eser sözleşmesi hukuku alanında karşılıklı verilen hizmetlerin alışverişi onaylanmaktadır. Böylesi bir durumda işletmeci olarak ücret karşılığı sipariş verenin talep ettiği ürünü imal etmekle yükümlü olursunuz. Eser sözleşmesi hukukuna dair daha fazla ayrıntı için burayı okuyunuz.

Vergi Hukuku

Vergi ile ilgili davalarda uzman yardımına mı ihtiyacınız var? Vergi ve ekonomi konularına odaklanma dolayısıyla Avukat Çelebi vergi hukuku alanına çok hakimdir. Buradan vergi hukuku ile ilgili daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Trafik Hukuku

Para cezaları veya ehliyetin alınma tehlikesi konularında sorunlarınız mı mevcut? Avukat Çelebi trafik hukuku meselelerine çok iyi hakim olduğundan en uygun savunma stratejileri geliştirebilmektedir. Trafik hukukuna ilişkin başkaca bilgileri burada okuyabilirsiniz.

Ekonomi-Vergi Cezaları Hukuku

suçlara ilişkin ceza hukuku daha doğrusu vergi cezaları hukuku alanları işletmeciler için çok önemli olabilmekte. Kim bu alanlarda suçlanmayla karşı karşıya gelirse vakit kaybetmeksizin Bay Avukat Çelebi’ye başvurmalıdır. Ekonomi- ve vergi cezaları hukuku durumlarında başkaca bilgiler.

 
clbi-glkn 2022-08-11 wid-51 drtm-bns 2022-08-11